Bảng Giá Server Season6 – Ex

ThángVĩnh Viễn
500.000 VND
Update Miễn Phí – Fix Bug Nhanh Chóng
4.000.000 VND
Update Miễn Phí – Fix Bug Nhanh Chóng

Liên Hệ Zalo Sdt

0379364589 Sâu

Discord redf0x4705

Bảng Giá Anti Hack GS

ThángVĩnh Viễn
1.000.000 VND3.000.000 VND ( Update New Ver)

Tính Năng Server