Hệ Thống Thông Tin Sự Kiện – Event Info

Bạn có thể dễ dàng thay đổi thông tin event , phần quà nhận sử dụng con lăn để kéo qua event và dịch chuyển nhanh đến nơi tham gia bạn có thể tạo cổng đến map train , khu vực cần đến nhanh để giúp người chơi trải nghiệm tốt hơn